afb. Kris Roderburg, 2008

359. Margriet van Berckel, 1658

steensoort: maaskalksteen
maten: 121 x 149 cm
locatie: transept

Het betreft een inscriptiezerk zonder enige wapens. Bovendien is de sterfdatum van de eerste persoon niet ingevuld. De letters van de inscriptie zijn enigszins slordig over de regels verdeeld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 265
Smits (131.B)
begraffenis
van
marten oldenburch,
sterft den . . . . . . ;
ende
margrita van berkel,
sijn huysvrouw,
sterft den 23 december 1638.De grootte van dit grafteeken is: 1,21 bij 1,50 Meter.
Geen van deze beide zerken is door andere bijzonderheden dan de hierboven afgedrukte inschriften bemerkenswaardig.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 142
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

359. Margriet van Berckel, 1658
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 265
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 142

n: vermelding in een voetnoot