afb. Kris Roderburg, 2008

365. Raes Persoens, 1540

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 79 x 140 cm
locatie: transept

De zerk heeft een tekstband die op de hoeken is omgeslagen. Op het middenveld is nog vaag een boog te zien, waaronder omstreeks 1900 nog enkele woorden van een spreuk gelezen konden worden. Smits suggereert dat de zerk voorzien is geweest van een koperen plaat met daarop een wapenschild. De drie gaten in het midden en de vage gebogen contouren onder het midden zouden inderdaad daarop kunnen wijzen, ware het niet dat het vrouwswapen al in 1709 blijkt te zijn weggesleten. In geval van een koperen plaat is dat niet waarschijnlijk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 283
Smits (131.A)
hier leet begraven
raes persoens,
die sterf den xxvi augusti
anno 1540; ende
katelijn toelinckx,
sijn huysvrou, die sterf
den vi juny anno (xvc) xxxvio.De afmeting dezer grafzerk bedraagt: 0,78 bij 1,37 Meter.
Het koperen wapenschild, dat in het midden van dien grafsteen voorheen bevestigd was, is daaruit „verdwenenen”.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 142
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

365. Raes Persoens, 1540
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 283
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 142

n: vermelding in een voetnoot