afb. Kris Roderburg, 2008

362. Goyaert Daniels van Vlierden, 1552

steensoort: maaskalksteen
maten: 127 x 242 cm
locatie: transept

Er loopt een breuk van linksonder naar rechts in het midden. De tekstband wordt onderbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden van de zerk is in een verdiepte cirkel zonder rand het wapen aangebracht in relif.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 275
Smits (130)
hier leet begraven
goyaert van vlierden danielsszen,
die sterf anno xvc en(de) lii,
den xxvi dach martii;
ende
jutken willem mools dochter, zijn husvrou,
sterf anno (15)56, den 16 juny;
ende
goyaert van vlierd(en),
raetsheer deser stadt,
haer beyder sone,
sterf anno 1611, den 18 january;
ende
gijsbrechtke jans mathijssens dochter,
sijn huysvrou,
sterf den 28 april anno 1596.De afmeting dezer grafzerk bedraagt: 1,26 by 2,41 Meter.
In de hoeken, die de omlijsting van den grafsteen versnijden, bevinden zich de kenteekenen der vier Evangelisten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 141
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

362. Goyaert Daniels van Vlierden, 1552
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 275
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 141

n: vermelding in een voetnoot