afb. Kris Roderburg, 2008

360. Hendrick van Haaff, 1703

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 125 x 194 cm
locatie: transept

Aan de bovenzijde van de zerk bevindt zich de achtregelige, gedeeltelijk vervaagde inscriptie. De rest van de zerk is leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 267
Smits (128)
graffstede
van
hendrick van haaff,
sterft den 22 februarii
anno 1703;
en
desselfs huisvrouw
cunera van driel,
sterft den 14 januarii
anno 1717.De afmeting van desen grafsteen, die wederom alléén door zijn inschrift opmerkenswaardig is, bedraagt 1,25 bij 2 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 139
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

360. Hendrick van Haaff, 1703
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 267
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 139

n: vermelding in een voetnoot