afb. Kris Roderburg, 2008

189. Jan Eeckhout, 1638

steensoort: maaskalksteen
maten: 158 x 318 cm
locatie: schip

De zerk heeft aan de bovenzijde een gedeelte verloren, met als gevolg dat de bovenkant van het wapenschild samenvalt met het einde van de zerk. Ook aan de onderzijde lijken gedeelten van de rand te zijn verdwenen. In het midden aan de bovenzijde is in een verdiepte cirkel het wapenschild aangebracht in relif met links en rechts een lint. De rest van de zerk is opgevuld met de lange gegraveerde inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 525
Smits (127)
dit is het graft van
jan eeckhout,
sterft den 18 meert 1638;
begraffenis
margriet claesen,
weduwe van
jan eeckhout,
huysvrou van
peter de prys,
ende
niclaes eeckhout,
soone van jan eeckhout,
sterft den 27 may anno 1667;
ende
johan eechout,
sterft den 1 may 1685,
out in de 30 jare;
ende
helena van haaften;
ende
helena crock,
weduwe van
nicolaes eeckhout,
sterft den 2 juny,
't jaer 1692.De afmeting der grafzerk bedraagt: 1,57 bij 3,20 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 138
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

189. Jan Eeckhout, 1638
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 525
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 138

n: vermelding in een voetnoot