afb. Kris Roderburg, 2008

187. Michiel le Hardy, 1707

steensoort: maaskalksteen
maten: 127 x 236 cm
locatie: schip

Op deze inscriptiezerk zien we aan de bovenzijde slechts de zesregelige inscriptie. De rest van de zerk is helemaal leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 521
Smits (126)
begraeffenise
van
miechiel le hardy
sterft den 22 meert
1707;
ende
anna van lier,
syne huysvrou,
sterft den 29 januarii
1714.De afmeting dezer eenvoudige grafzerk, waarop geen enkele versiering noch een wapenschild voorkomt, bedraagt 1,27 bij 2,36 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 137
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

187. Michiel le Hardy, 1707
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 521
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 137

n: vermelding in een voetnoot