afb. Kris Roderburg, 2008

186. Abraham du Castel, 1713

steensoort: maaskalksteen
maten: 126 x 228 cm
locatie: schip

De zerk vertoont een brede band langs de zijden met daarin op de hoeken uitgespaarde vierpassen. Deze uitgespaarde vierpassen sluiten aan op het verdiepte middenveld. Het is zeer wel mogelijk dat in de verdieping oorspronkelijk koperen platen waren aangebracht met daarop een voorstelling. De latere inscriptie is gegraveerd op de ondergrond die daarvoor dan is geëgaliseerd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 519
Smits (125)
graf-stede van
abrahan du castel,
sterft den 27 july 1713;
en(de)
maria domus,
syne huysvrouw,
sterft den 27 yanuary 1740;
en der selver soonen
jacob du castel,
is gestorven den 4 january 1757;
ende
stephanus due castel
is gestorven den 17 may
1780.De afmeting dezer zerk bedraagt: 1,26 bij 2,30 Meter.
Dit grafschrift is zoowel een palimpsest als een parasiet in zijn brutaalsten vorm. Het grafschrift is immers aangebracht in de verdieping van een ouden grafsteen, waarin tijdens de middeleeuwen een groote, metalen plaat met grafschrift was ingelaten. Nadat deze rijke, koperen grafplaat uit de zerk was „verwijderd” geworden, heeft men de aldus ontblootte uitdieping een weinig geëffend en het achtiend' eeuwsche, hierboven afgedrukte, inschrift daarop gebeiteld.
Ik zeg: „een parasiet in zijn brutaalsten vorm”; want in de vierpassen, die de hoeken der lijst van het voormalige grafmonument versnijden, ziet men nog duidelijk de doken of ijzeren dvimen steken, die de oude, koperen grafplaat weleer vasthielden.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 136
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerken in de Sint Janskerk 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 110
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

186. Abraham du Castel, 1713
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 519
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 136

n: vermelding in een voetnoot