afb. Kris Roderburg, 2008

181. Heylwych Baliaerts, 1513

steensoort: maaskalksteen
maten: 126 x 237 cm
locatie: schip

De oorspronkelijke gegraveerde voorstelling van de zerk is praktisch geheel afgesleten. Ook van de inscriptie zijn grote delen geheel verdwenen. Van de hoekvierpassen met evangelistensymbolen is bovendien slechts de vierpas met het symbool van de engel rechtsboven nog te ontwaren.
Het schild is in relif weergegeven op het midden van de zerk en wel schuin geplaatst van links naar rechts. De tekening uit circa 1900 geeft nog het tamelijke lange lint boven het schild. Het was een restant van een grote schilddragende figuur die ook toen al grotendeels was vervaagd en waarvan momenteel nog heel vaag enkele contouren zijn te ontwaren.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 505
Smits (124)
HIER LEET BEGRAVEN
JONCFROUWE
HEYLWYCH BALIAERTS,
WEDUE
SELTWERF GEUDEVAERTS GROULAERTS,
SI STERF ANNO XVc XIII,
OP TEN XVsten DACH VAN MEYE,
BIDT VOER SIELE;
ENDE
CORNELIS HERMANS,
ALIAS BALIAERTS,
STERF . . . . . . . . . . .
HIER LEYT BEGRAVEN
ANNEKEN,
HUYSVROU
CORNELIS BALYAERTS,
STERFT DEN 19 JULY 1648Afmeting van den grafsteen: 1,27 bij 2,30 Meter.
De beeldhouwerslijnen, die voorheen eenen schildhouder op het midden van de grafplaat te zien gaven, zijn boven gheel en aan het benedengedeelte der zerk over een aanzienlijk vak afgesleten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 135
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

181. Heilwich Baliaerts, 1513
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 505
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 135

n: vermelding in een voetnoot