afb. Kris Roderburg, 2008

183. Jan van Velsen, 1701/02

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 152 x 253 cm
locatie: schip

Het oppervlak van de redelijk goed bewaarde zerk is enigszins glad geworden. Midden bovenaan is een grote verdiepte cirkel aangebracht met daarin in relif het wapen. Onder het wapen bevindt zich de eenregelige inscriptie, zonder datum. De rest van de zerk is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 511
Smits (123)
>
BEGRAFFENISSE
VAN
JAN VAN VELSEN.Deze grafzerk, 1,52 bij 2.55 Meter groot, is zeer eenvoudig en bevat niets dan het hierboven afgedrukte wapenschild met de vijf weinig-zeggende woorden daaronder. Dewijl er meerdere personen, ten tijde van het Protestansche beheer over de S. Janskerk, den naam „Jan van Velsen”, gevoerd hebben, kan men niet vaststellen, welke dier personen hier juist bedoeld is.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 134
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

183. Jan van Velsen, 1701/1702
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 511
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 134

n: vermelding in een voetnoot