afb. Kris Roderburg, 2008

519. Jacob Sweerts, 1658

steensoort: rode zandsteen
maten: 141 x 253 cm
locatie: kooromgang

Hoewel het oppervlak enigszins is afgesleten, is deze grote zerk toch redelijk goed bewaard gebleven.
Aan beide lange zijden ziet men twee banden met telkens acht wapenschilden. In het bovengedeelte van het middenveld is het grote alliantiewapen aangebracht. Dit alles is in reliëf weergegeven, waarbij de hoogte van het reliëf in het middengedeelte oploopt tot ongeveer vier en een halve centimeter, een verhoging die men niet over het hoofd kan zien. De inscriptie onder het alliantiewapen beslaat slechts een gedeelte van de zerk; het ondergedeelte is blank gelaten. De inscriptie en de namen op de banderollen onder de kwartierwapens zijn gegraveerd.
De vele wapens, de Latijnse inscriptie, de grootte van de zerk, de vroegere plaats in het hoogkoor, alles wijst op een zerk bestemd voor het graf van een gedurende lange tijd belangrijke familie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 459
Le Grand Théâtre
33
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 33
Smits (122)
BEATAE MEMORIAE
NOBILISSIMI ET GENEROSISSIMI DOMINI
JACOBI SWEERTS JACOBI FILIUS,
EX ANTIQUIS ET ILLUSTRIBUS BRUXELLENSIUM DYNASTIS,
SACRI ROMANI IMPERII ET CIRCULI FRANCICI
EX HAEREDITARIO ORDINE EQUESTRI,
EQUITIS ODENWALDENSIS,
NECNON ILLUSTRISSIMORUM ET POTENTISSIMORUM
DOMINORUM ORDINUM PROVINCIARUM UNITARUM
A CONSILIIS,
SUPREMIQUE PER BRABANTIAM QUESTORIS,
DENATI IPSIS CALENDIS MAJI,
ANNO AERAE CHRISTIANAE MDCLVIII;
ET NOBILISSIMAE
EXIMIISQUE ANIMI DOTIBUS ORNATISSIMAE,
DOMINAE
JOHANNAE,
EX PRENOBILI LOPES DE VILLA NOVA STIRPE,
DENATAE 27 FEBRUARII 1673;
UTRIUSQUE SUI PARENTIS LIBERI SUPERSTITUS
HOC POSUERE MONUMENTUM.Zerk van bruinen steen, groot 1,41 bij 2.53 Meter.
De datum, op den 12n en 13n regel van het grafschrift voorkomend, beteekent 1 Mei 1658. De wapenschilden zijn omgeven door de keten der orde, waaraan aan de onderzijde het teeken der Rijksorde afhangt. Dit teeken voert tot randschrift: Des Reichs frye Franck Ritterschap, des ord(ens) Odenwalt, terwijl de leden van het geslacht „Sweerts” zich elders in oude gegevens dikwijls „Erfridder van het heilige Roomsche Rijk” noemen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 132
Artikelen
1904

C. Baron Sweerts de Landas

Het geslacht van den nieuwen Burgemeester van 's-Gravenhage
De Wapenheraut ('s-Gravenhage - Brussel 1904) 428
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

519. Jacob Sweerts, 1658
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 459
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 142-143

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 132

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 87

n: vermelding in een voetnoot