afb. Kris Roderburg, 2008

191. Dierck Stadtlander, 1644

steensoort: maaskalksteen
maten: 193 x 196 cm
locatie: schip

De zerk heeft geen rand. Bovenin zien we een groot ovaal met daarin het wapen. Hieronder bevindt zich de drieregelige inscriptie. De rest van de zerk is leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 529
Smits (121)
BEGRAFENIS
VAN DEN
ONTFANGER
DIERCK STADTLANDER,
STERF DEN 21 JULY
1644De grootte dezer eenvoudige grafzerk bedraagt: 1,04 bij 2,01 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 131
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

191. Dierck Stadtlander, 1644
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 529
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 131

n: vermelding in een voetnoot