afb. Kris Roderburg, 2008

192. Dirck van Erp, 1614

steensoort: maaskalksteen
maten: 105 x 146 cm
locatie: schip

Waarschijnlijk is de onderrand van de zerk verdwenen.
De zerk heeft een eenvoudige rand, aangegeven door een lijn. Middenboven zien we een verdiepte cirkel met rand waarin het wapenschild in relif met een lint is opgehangen aan de cirkelrand. Hieronder bevindt zich de uitgebreide inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 531
Smits (120.B)
BEGRAFFENIS VAN
DIERCK VAN ERP,
STERF DEN 15 JULIUS 1614; ENDE
EERKEN PETERS VAN TAARTWIJCK,
SIJN HUYSVROU,
STERFT DEN 11 SEPTEMBER 1609; ENDE
DIERCK VAN ERP,
HAREN SOON, STERFT . . . . . . . . ; ENDE
HYLLEKEN DOCHTER ADRIAEN MARTENS VAN ROSMALEN,
SIJN HUYSVROU,
STERFT 7 SEPTEMBER 1646; ENDE
EYFKEN DIERCK VAN ERP,
HAERE DOCHTER, STERFT DEN . . . . . . . . .De afmeting van de onder A afgedrukte zerk bedraagt: 1,05 bij 1,76 Meter en de onder B afgebeelde: 1,05 bij 1,49 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 130
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

192. Dirck van Erp, 1614
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 531
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 130

n: vermelding in een voetnoot