afb. Kris Roderburg, 2008

333. Jan Janssen van Turnhout, 1628

steensoort: maaskalksteen
maten: 104 x 176 cm
locatie: schip

De zerk heeft een tekstband met omgeslagen hoeken. De tweede helft van de onderste band en de linkerband zijn leeg gebleven. In het midden zien we een verdiepte cirkel met een rand en daarbinnen het wapenschild, dat met een lint aan die rand is opgehangen, welk lint zich aan beide zijden van het schild voortzet en eindigt in twee kwasten.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 191
Smits (120.A)
HIER LEET BEGRAVEN
JAN JANSSEN VAN TURNHOUT,
STERF DEN 12 FEBRU(ARI) 1628.De afmeting van de onder A afgedrukte zerk bedraagt: 1,05 bij 1,76 Meter en de onder B afgebeelde: 1,05 bij 1,49 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 130
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

333. Jan Janssen van Turnhout, 1628
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 191
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 130

n: vermelding in een voetnoot