afb. Kris Roderburg, 2008

128. Everart van de Water, 1558

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 94 x 106 cm
locatie: schip

Het betreft hier de benedenhelft van een zerk. De wapens zijn afgesleten.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen, waarin zich blad- en bloemmotieven bevinden. Links zien we vier bloembladeren vanuit het middelpunt en rechts een rozet in een vierkant met concave zijden.
Middenboven zien we het ondergedeelte van een grote driepas, waarin nog de wapenschilden zijn te zien, hangend aan linten die worden vastgehouden door twee putti.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 355
Le Grand Théâtre
41
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 41
Smits (119.B)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . [VAN DE] WATER,
ENDE
HEELKEN,
ZIJN HUYSVROU,
DIE STERF DEN XI . . . . . . . . . . .De afmeting van dit grafsteen-fragment, waarvan een gedeelte van den tekst met het geheele hoofd is weggehakt, bedraagt 1,04 bij 1,08 Meter. In de quatrefeuilles of vierpassen, die de omlijsting op de hoeken versnijden, bevindt zich eenvoudig loofwerk in den stijl van het midden der zestiende eeuw. Op de overige grafsteenen der kerk vindt men in die hoekversnijdingen meestal de attributen der vier evangelisten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 129
Van Epen
41
De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 41
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

128. Everart van de Water, 1558
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 355
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 129

n: vermelding in een voetnoot