afb. Kris Roderburg, 2008

263. Huybrechts van Hengel, 1646

steensoort: maaskalksteen
maten: 94 x 158 cm
locatie: schip

De linkerrand van de zerk is gedeeltelijk verdwenen en ook aan de rechterkant is de zerk ingekort. De bovenhelft van de zerk bevat een grote uitgediepte cirkel met rand, waarin zich het wapen bevindt. Het gewei van het hert van het helmteken is weergegeven over de rand van de cirkel. De benedenhelft van de zerk wordt opgevuld met de inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 707
Smits (119.A)
BEGRAEFFENIS
HUYBRECHTS VAN HENGEL,
STERFT DEN XI AUGUSTII 1646;
ENDE
JOHANNA PETERS VAN STIPHOUT,
SIJN HUYSVROUW,
STERFT DEN 8 NOVEMBER 1662;
EN(DE)
JORIS VAN HENGEL
HARER SOON,
STERFT DEN 4 OCTOB(ER) 1654.De grootte dezer grafzerk bedraagt: 1,04 bij 1,59 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 128
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

263. Huybrechts van Hengel, 1646
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 707
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 128

n: vermelding in een voetnoot