afb. Kris Roderburg, 2008

347. Johan Hendrickz van der Last, 1651

steensoort: maaskalksteen
maten: 84 x 194 cm
locatie: schip

Middenboven bevindt zich een verdiepte cirkel zonder rand met daarin een wapenschild met uitgestulpte zijden. Met een lint hangt het aan de rand van de cirkel.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 225
Smits (118.C)
BEGRAEFFENISSE VAN
JOHAN HENDERICKZEN VAN DER LAST,
STERF DEN 6 VAN JUNY 1651; ENDE
ELISABETH HANDERICKZEN VAN DER PLANCKEN,
SIJN HUISVROUWE, STERF DEN 2 JUNY 1637.Afmeting dezer grafzerk: 0,85 bij 1,49 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 127
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

347. Johan Hendrickz van der Last, 1651
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 225
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 127

n: vermelding in een voetnoot