afb. Kris Roderburg, 2008

264.Peter Ghysberts van Straeten, 1552

steensoort: maaskalksteen
maten: 93 x 104 cm
locatie: schip

De zerk heeft een ingezet stukje aan de onderzijde in het midden. De tekst is weergegeven op een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen. De inscriptie loopt met één regel door op het middenveld, dat voor de rest leeg is gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 709
Smits (118.B)
>
HIER LEET BEGRAVEN
PETER GHIJSBERTSSZEN VAN STRAETEN,
STERF ANNO 1552, DEN 6 DECEMBER; ENDE
SOPHIA, SIJN HUYSVROU, DOCHT(ER)
GERITS COLEN,
STERF ANNO 1570, 18 JUNI.Afmeting dezer zerk: 0,94 bij 1,05 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 127
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

264. Peter Ghysberts van Straeten, 1552
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 709
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 127

n: vermelding in een voetnoot