afb. Kris Roderburg, 2008

270. Jan Kerfis, 1664

steensoort: maaskalksteen
maten: 44 x 175 cm
locatie: schip

Het betreft de linkerhelft van een zerk. Bovenaan zien we in een verdiept ovaal het wapen met een van de waarschijnlijk twee wapenschilden. Daaronder bevindt zich de zesregelige inscriptie, waarbij op de derde regel enkele letters over elkaar zijn weergegeven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 723
Smits (118.A)
BEGRAEVEN . . VAN . . . . . .
KERKHOEVEN . . . . . . . DIE


Van dit grafsteen-fragment, 0,48 bij 1,75 Meter groot, is alleen het hierboven afgedrukte schild ter rechterzijde met nog een paar woorden bewaard gebleven.
Het vrouwenwapen ter linkerzijde is verdwenen, daar de zerk over de lengte gedeeld werd.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 127
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

270. Jan Kerfis, 1664
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 723
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 127

n: vermelding in een voetnoot