afb. Kris Roderburg, 2008

267. Mechtelt Goessen Aerts van Swol, 1618

steensoort: maaskalksteen
maten: 86 x 116 cm
locatie: schip

De zerk is in het midden nogal afgesleten, maar de hoofdvoorstelling en het grootste gedeelte van de inscripties zijn nog te lezen. In het midden van de zerk bevinden zich twee wapenschilden, beide opgehangen met linten aan een afgezaagde knoestige tak. Hoewel de volgorde van de inscripties als verward overkomt 1., lijkt het dat zij als volgt moeten worden gelezen: eerst de randinscriptie beginnend links bovenaan en doorlopend bovenaan in het middenveld; hierna de drieregelige inscripties onder de wapens.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 715
Smits (117.C)
BEGRAFNIS
PETER PETERS VAN LEEU(WEN?)
AERTS VAN SWOL,
SIJN HUYSVROU,
STERF DEN 13 FEBRYUARI
1618.
BEGRAFNIS VAN
PETER VAN WOLFSVINCKEL,
STERF DEN 2 FEBRUARI 1675.


Aan de linkerzijde in de omlijsting van dezen grafsteen staan nog de volgende verminkte woorden:

EXECUT [.....] VA(N)
COMP [ . . . . . . . . . . . . ]
VA(N) [DEN] STATE (VAN) BRABANT
IN DIT QUARTIER.
Aan de rechterzijde in de omlijsting bevinden zich nog de volgende woorden:
MECHTELT DOCHTER GOESSEN
.


De afmeting dezer grafzerk bedraagt 0,86 bij 1,15 Meter. Het inschrift van dezen grafsteen is zeer verward en onbeholpen op de grafplaat gebeiteld.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 126
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

267. Mechtelt Goessen Aerts van Swol, 1618
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 715
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 126

n: vermelding in een voetnoot