afb. Kris Roderburg, 2008

268. DaniŽl Loyen, 1547

steensoort: maaskalksteen
maten: 79 x 145 cm
locatie: schip

De inscriptie is op een fraaie en evenwichtige wijze aangebracht in een tekstband die wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen op de hoeken. Precies in het midden van de zerk zien we twee wapenschilden die met linten aan een knoestige tak hangen. In zijn eenvoud en zorvuldige vormgeving is deze zerk een typische zestiende-eeuwse wapen- en inscriptiezerk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 717
Smits (117.B)
HIER LEET BEGRAVEN
DANIEL LOYEN,
STERF ANNO 1547, DEN 9 JULY;
ENDE
JENNEKEN, ZIJN LESTE HUYSVROU,
STERF ANNO 1568, 29 MART.Grootte der zerk: 0,87 bij 1,43 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 125
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

268. DaniŽl Loyen, 1547
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 717
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 125

n: vermelding in een voetnoot