afb. Kris Roderburg, 2008

269. Roelof van Erp, 1624

steensoort: maaskalksteen
maten: 71 x 109 cm
locatie: schip

Aan de rechteronderzijde is een hoek van 37 bij 16 centimeter verdwenen. De zerk bevat een zesregelige inscriptie. Onder de inscriptie zijn twee wapenschilden met linten opgehangen aan een knoestige tak.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 721
Smits (117.A)
SEPULCHRUM
HONORABILIS VIRI,
DOMINI
RODOLPHI, ERPENSIS,
RECTORIS HUJUS ALTARIS,
QUI OBIIT ANNO 1624, DIE 23 OCTOBRIS.De afmeting van deze grafzerk is 0,70 bij 1,10 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 125
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

269. Roelof van Erp, 1624
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 721
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 125

n: vermelding in een voetnoot