afb. Kris Roderburg, 2008

266. Peter Goessens van Heeswijk, 1552

steensoort: maaskalksteen
maten: 86 x 160 cm
locatie: schip

In de linkerbovenhoek bevindt zich een breuk. Verder is de zerk nogal glad geworden, met name de cirkel met kelk.
De eerste inscriptie staat op een tekstband die op de hoeken is omgeslagen, waarbij er een opening is tussen het einde van de tekstband en het begin ervan. In het midden van de zerk zien we een verdiepte cirkel zonder rand met daarin de weergave van een kelk met hostie. De letters links en rechts naast de kelk zijn de eerste letters van de voor- en achternaam van de eerst begravene.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 713
Smits (116.B)
HIC JACET SEPULTUS DOMINUS
PETRUS GOESSWYNI DE HEESWIJCK,
SUPERIORIS, QUI OBIIT ANNO DOMINI 1552, DIE 22 MAII,
CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.
SEPULCRUM DOMINI
JOANNIS CORNELII DE BLADEL,
HUJUS ECCLESIE BENEFICIATI,
(OBIIT) ANNO 1559, 13 MAII;
AGATHA WILLEM GERITS VAN ORTHEN,
STERF ANNO 1573, 13 A(U)GU(STI).De onder A afgedrukte zerk meet: 0,86 x 1,74 Meter en de onder B vermelde: 0,85 bij 1,59 Meter. In het midden van laatstgenoemden grafsteen bevindt zich het gebruikelijke attribuut der priesterlijke waardigheid, hetwelk door de letters P(etrus) G(oesswyni) wordt ingesloten en dat dus op P. G. de Heeswijck betrekking heeft.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 124
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

266. Peter Goessens van Heeswijk, 1552
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 713
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 124

n: vermelding in een voetnoot