afb. Kris Roderburg, 2008

257. Jan Adriaens Millincx, 1604

steensoort: maaskalksteen
maten: 86 x 169 cm
locatie: schip

De zerk is in drie stukken gebroken. Er loopt een breuk dwars over de zerk onder het midden en een van links onder het midden naar de rechterbenedenhoek. Bovendien is het oppervlak van vooral het wapenveld erg glad geworden.
Op een rechthoekig verdiept middenveld is in relif het wapenschild weergegeven. De inscriptie met mooie diep gegraveerde letters is aangebracht op een band, aangegeven door gegraveerde lijnen, die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen.
De vormgeving van de zerk vertoont twee stijlen. De tekstband met omgeslagen hoeken heeft een traditionele vorm. Hiertegenover is het uitgebreide wapen duidelijk in een andere vormgeving weergegeven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 693
Smits (116.A)
JAN MILLINCX ADRIAENSZEN,
STERF DEN 28 SEPTEMBER 1604; ENDE
ELISABET PEETER VOGELS DOCHTER,
SIJN HUYSVROU,
(STERF) DE(N) 20 DECEMBER 1608.De onder A afgedrukte zerk meet: 0,86 x 1,74 Meter en de onder B vermelde: 0,85 bij 1,59 Meter. In het midden van laatstgenoemden grafsteen bevindt zich het gebruikelijke attribuut der priesterlijke waardigheid, hetwelk door de letters P(etrus) G(oesswyni) wordt ingesloten en dat dus op P. G. de Heeswijck betrekking heeft.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 123
Afbeeldingen

september 1957
     
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

257. Jan Adriaens Millincx, 1604
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 693
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 123

n: vermelding in een voetnoot