afb. Kris Roderburg, 2008

255. Adriaen Artsen Valck van Tilborch, 1625

steensoort: maaskalksteen
maten: 85 x 151 cm
locatie: schip

De zerk vertoont een tweetal grote en een vijftal kleinere breuken. De grote breuken bevinden zich bovenaan, een rechte, en linksonderaan, een schuine. Het wapen is erg afgesleten. De rand van deze inscriptiezerk is slechts aangegeven door een simpel lintje op circa zes centimeter vanaf de rand. Midden onder de inscriptie bevindt zich een verdiepte cirkel met daarin een wapenschild.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 687
Smits (114.C)
BEGRAFENIS
ADRIAEN ARTSEN VALCK VAN TILBORCH,
STERF ANNO 1625, DEN 16 JULY; ENDE
GEERTRUYT PEETERS VAN NEER,
SIJN HUYSVROU,
STERF DE(N) 6 MERT ANNO 1617; EN
HENDRIXKEN,
HAER SUSTER,
STERF DEN 19 MERT 1618.De grootte dezer zerk beloopt: 0,85 bij 1,53 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 122
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

255. Adriaen Artsen Valck van Tilborch, 1625
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 687
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 122

n: vermelding in een voetnoot