afb. Kris Roderburg, 2008

243. Henrick Franssen van de Laer, 1617

steensoort: maaskalksteen
maten: 73 x 131 cm
locatie: schip

De laatste letters van de inscriptie op het middenveld zijn beschadigd en het wapen is ten zeerste vervaagd. De oorspronkelijke inscriptie bevindt zich in een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen. In het midden van de zerk zien we een verdiepte cirkel met daarin een wapenschild dat met een lint aan de rand van de cirkel is opgehangen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 663
Smits (114.B)
HIER LEET BEGRAVEN
HANDRICK FRANSSE VAN DE LAER,
STERF DEN 3 SEPTEMBER 1617; ENDE
HANRIXKE, SIJN HUYSVROU,
STERF DEN 13 DESEMBER 1617;
HIER LEET BEGRAVEN
DIERCK JANSEN VAN RAVESTYN,
STERFT DEN 8 SEPTEMBER ANNO 1660; ENDE
JAN, D(. . . .) VAN RAVENSTYN,
STERF DE(N) 11 DECEMBER 1666.De afmeting dezer zerk bedraagt 0,72 bij 1,30 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 121
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

243. Henrick Franssen van de Laer, 1617
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 663
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 121

n: vermelding in een voetnoot