afb. Kris Roderburg, 2008

252. Egidius Vinck, 1556

steensoort: maaskalksteen
maten: 74 x 151 cm
locatie: schip

Er loopt een schuine breuk over het ondergedeelte van de zerk en er is een gat in het oppervlak rechts boven de cirkel met kelk. De wapenschildjes in de vierpassen zijn niet meer te lezen. De tekstband wordt op de hoeken onderbroken door vierpassen met daarin nu afgesleten wapenschildjes. In het midden bevindt zich een verdiepte cirkel met daarin in relif een kelk met hostie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 681
Smits (114.A)
HIC JACET SEPULTUS
VENERABILIS VIR, DOMINUS ET MAGISTER
EGIDIUS VYCK,
CANONICUS HUJUS ECCLESIE,
QUI OBIIT ANNO 1556, DIE 3 OCTOBRIS.In het midden dezer zerk, die 0.74 bij 1.51 Meter groot is, bevindt zich wederom het gebruikelijke attribuut van het priesterschap n.l. een kelk met hostie.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 121
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

252. Egidius Vinck, 1556
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 681
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 121

n: vermelding in een voetnoot