afb. Kris Roderburg, 2008

251. Wilhelmus van Gestel van Balen, 1582

steensoort: maaskalksteen
maten: 104 x 220 cm
locatie: schip

De zerk vertoont verschillende breuken, een aan de bovenzijde, een van linksonder naar middenrechts en twee over de benedenhoeken. De eerste inscriptie staat in een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen. Een tweede inscriptie, voor een geestelijke met dezelfde achternaam, is aangebracht tegen de binnenkant van de tekstband. Midden op de zerk zien we een verdiepte cirkel met rand met daarbinnen een kelk met hostie. Verder is aan de onderzijde van de zerk een extra cartouche afgebeeld die met een ring aan een haakje hangt. Deze cartouche is leeg en zal geen wapen hebben bevat, zoals ook blijkt uit Hs 1709, 131.2.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 679
Smits (113)
SEPULTURA VENERABILIS DOMINI
WILHELMI GESTEL A BALEN,
RECTORIS HUJUS ALTARIS,
OBIIT ANNO 1582, 18 JUNII,
AETATIS SUAE 93;
ET DOMINI
HENRICI GESTEL A BALEN,
BENEFICIATI ALTARIS SANCTI CHRISTOPHORI,
QUI OBIIT ANNO 1604, 16 FEBRUARII.De afmeting dezer zerk is 1,08 bij 2.17 Meter.
In het midden van dezen eenvoudigen grafsteen bevindt zich het schier altijd bij priesters voorkomende attribuut van een kelk met hostie.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 120
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

251. Wilhelmus van Gestel van Balen, 1582
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 679
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 120

n: vermelding in een voetnoot