afb. Kris Roderburg, 2008

184. Martinus Moerman, 1545

steensoort: maaskalksteen
maten: 100 x 194 cm
locatie: schip

De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. De oorspronkelijke inscriptie in de tekstband vertoont een aantal onduidelijkheden. De eerste en de laatste letter van de tweede inscriptie zijn aangebracht over de oudere tekstband heen. Op het middenveld is nog een vage verdieping te zien met een binnenversiering die nu slechts bestaat uit een aantal lijntjes. De duiding daarvan is niet eenvoudig, want uit Hs 1709, 141.1 blijkt dat er in ieder geval geen wapen op de zerk staat.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 513
Smits (112)
HIC JACET SEPUL[US] VENERABILIS VIR,
DOMINUS ET MAGISTER
MARTINIUS MOERMAN,
DECANUS, RECTOR (ET) DOCTOR,
ECCLESIE BEATE MARIE DE ZEVENER PASTOR,
ET HUJUS ECCLESIE [CONFESSARIUS ?]
(OBIIT) ANNO 1545, MAII [ ].
Later bijgehakt:
GRAF-STEEDE VAN
JACOB VAN DER HOUVEN.Afmeting der zerk: 1 bij 2 Meter. De woorden venerabilis, Martinius, decanus, rector, et, Marie, hujus, ecclesie en confessarius zijn allen paleographisch-onjuist op de teekening weergegeven.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 120
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

184. Martinius Moerman, 1545
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 513
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 120

n: vermelding in een voetnoot