afb. Kris Roderburg, 2008

245. Jan Pels, 1556

steensoort: maaskalksteen
maten: 84 x 107 cm
locatie: schip

Er loopt een breuk even onder het midden van de zerk. Middenboven is nog zeer vaag een wapenschild te onderscheiden met daarop een huismerk. Hieronder bevindt zich de zesregelige inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 667
Smits (110.C)
Fragment van een grafsteen:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JAN PELS,
BENEFICIAET ENDE RECTOR
VAN DESE ALTAER,
STERF ANNO XVc LVI, DEN . . . . . . . ;
IKEN PELS,
WEDUWE JANS TEUNISSZEN VAN ROY,
(STERF) 31 OCTOBER ANNO 1607.De afmeting dezer zerk is: 0,84 bij 1,07 Meter. Het hoofd van dit grafteeken is weggehakt. In het midden bevindt zich een kelk met hostie als attribuut van Jan Pels.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 119
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

245. Jan Pels, 1556
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 667
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 119

n: vermelding in een voetnoot