afb. Kris Roderburg, 2008

244. Henrick Aerts de Roy, 1623

steensoort: maaskalksteen
maten: 83 x 128 cm
locatie: schip

Er loopt een breuk even onder het midden van de zerk. Middenboven is nog zeer vaag een wapenschild te onderscheiden met daarop een huismerk. Hieronder bevindt zich de zesregelige inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 665
Smits (110.B)
BEGRAEFFENISSE VAN
HENRICK AERTS DE ROY,
GESTORVEN DEN 20 JULI ANNO 1623;
ENDE
CATHARINA,
SIJN HUYSVROUWE,
GESTORVEN DEN 7 MAY ANNO 1646.De afmeting van de onder A afgebeelde zerk is: 0,85 bij 1.37 en van de onder B afgedrukte: 0,83 bij 1,21 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 118
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

244. Henrick Aerts de Roy, 1623
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 665
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 118

n: vermelding in een voetnoot