afb. Kris Roderburg, 2008

246. Jan Backers, 1651

steensoort: maaskalksteen
maten: 85 x 137 cm
locatie: schip

De linkeronderhoek is afgebroken en verdwenen. De zerk vertoont in de bovenhelft een groot ovaal waarvan de rand is aangegeven door een gegraveerde lijn en waarbinnen in relif het wapen is weergegeven. De inscriptie bestaat uit gegraveerde kapitalen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 669
Smits (110.A)
BEGRAFFENISSE VAN
JAN BACKERS,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
MARGRIET ANTHONIS,
HUYSVROU VAN
JAN BACKERS,
IS GESTORVEN IN 'T JAAR ONS HEERE 1649.De afmeting van de onder A afgebeelde zerk is: 0,85 bij 1.37 en van de onder B afgedrukte: 0,83 bij 1,21 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 118
Afbeeldingen

september 1957
     
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

246. Jan Backers, 1651
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 669
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 118

n: vermelding in een voetnoot