afb. Kris Roderburg, 2008

233. DaniŽl van Emmerick, 1651

steensoort: maaskalksteen
maten: 85 x 139 cm
locatie: schip

Het betreft hier een eenvoudige wapen- en inscriptiezerk waarvan het oppervlak tamelijk glad is geworden.
De zerk heeft geen afsluitende rand. Bovenin zien we een cirkel, aangegeven door een dubbele gegraveerde lijn, met daarin in reliŽf het wapen, dat is opgehangen met een lint aan de cirkel. De uiteinden van het lint zijn verder nog links en rechts te zien en eindigen onderaan in kwasten. Onder het wapen bevindt zich de eveneens eenvoudige inscriptie in kapitalen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 641
Smits (109.C)
BEGRAEFFENISSE VAN HEER
DANIEL VAN EMMERICK,
CANONICK DESER KERCKE,
GESTORVEN DEN LESTEN APRIL 1651.De afmeting van grafsteen C is 0,85 bij 1,38 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 117
Afbeeldingen

september 1957
     
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

233. DaniŽl van Emmerick, 1651
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 641
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 117

n: vermelding in een voetnoot