afb. Kris Roderburg, 2008

232. Jacob Joost Knoyen, 1558

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 82 x 165 cm
locatie: schip

Het betreft een traditionele priesterzerk met een tekstband die op de hoeken wordt doorbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het middenveld zien we een cirkel, aangegeven door een verhoogde rand met daarbinnen in relif een kelk met een hostie erboven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 639
Smits (109.B)
SEPULTURA DOMINI AC MAGISTRI
ACOBI JUDOCI KNOYEN,
BENEFICIATI HUJUS ALTARIS,
QUI OBIIT ANNO 1558, XI OCTOBRIS.De afmeting dezer grafsteenen zijn de volgende: van A: 0,70 bij 1,18, en van B: 0,82 bij 1,66 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 116
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

232. Jacob Joost Knoyen, 1558
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 639
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 116

n: vermelding in een voetnoot