afb. Kris Roderburg, 2008

230. Ermken Christoffels Kemps, 1558

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 70 x 118 cm
locatie: schip

Er loopt een breuk dwars over het midden van de zerk.
De inscriptie is aangebracht op een band die wordt weergegeven als zijnde omgeslagen op de hoeken. Op het middenveld zien we een wapenschild gegraveerd dat met een dichtgegespte riem afhangt van een knoestige tak.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 635
Smits (109.A)
HIER LEET BEGRAVEN
EEMKEN CRYSTOFFEL KEMPS DOCHT(ER),
BEGHIJN, STERF ANNO XVc LVIII, DEN VI JULIUS.De afmeting dezer grafsteenen zijn de volgende: van A: 0,70 bij 1,18, en van B: 0,82 bij 1,66 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 116
Afbeeldingen

1624
     
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

230. Ermken Christoffels Kemps, 1558
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 635
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 116

n: vermelding in een voetnoot