afb. Kris Roderburg, 2008

240. Geertruyt Daemen, 1539

steensoort: maaskalksteen
maten: 68 x 118 cm
locatie: schip

De onderhelft van de zerk is zo afgesleten dat de inscriptie daar voor het grootste gedeelte niet meer is te lezen. De tekst staat op een tekstband die op de hoeken is voorgesteld als zijnde omgeslagen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 657
Smits (108.C)
HIER LEGHET BEGRAVEN
GEERTRUYT GOEMEN,
HUYSVROUW . . . . . . . . . . . . ,
DIE STERF ANNO . . . . . . XVc ENDE XXXIX,
DEN IX DACH MEY.De afmeting van zerk A is: 0,71 bij 1,03, van zerk B: 0,71 bij 1,22 en van zerk C bedraagt zij 0,68 bij 1,20 Meter. Behoudens het hierboven afgedrukt monogram bevatten deze grafsteenen niets bemerkenswaardigs.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 115
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

240. Geertruyt Daemen, 1539
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 657
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 115

n: vermelding in een voetnoot