afb. Kris Roderburg, 2008

241. Peter Willems, 1606

steensoort: maaskalksteen
maten: 71 x 122 cm
locatie: schip

Er loopt een breuk over het midden van de zerk. Het wapen is vervaagd. De inscriptie bevindt zich op een tekstband met omgeslagen hoeken. In het midden van de zerk zien we een wapenschild gegraveerd dat met een lint aan een haak hangt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 659
Smits (108.B)
HIER LEET BEGRAVEN MEESTER
PEETER WILLE(M)S[EN],
SANGMEESTER DESER KERCKE,
STERF DEN 24 JANUARI 1606.De afmeting van zerk A is: 0,71 bij 1,03, van zerk B: 0,71 bij 1,22 en van zerk C bedraagt zij 0,68 bij 1,20 Meter. Behoudens het hierboven afgedrukt monogram bevatten deze grafsteenen niets bemerkenswaardigs.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 115
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

241. Peter Willems, 1606
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 659
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 115

n: vermelding in een voetnoot