afb. Kris Roderburg, 2008

242. Lambert Jansen Verschout, 17e eeuw

steensoort: maaskalksteen
maten: 72 x 105 cm
locatie: schip

De tekstband wordt op de hoeken voorgesteld als zijnde omgeslagen. Middenonder bevindt zich een verdiepte cirkel zonder rand met daarin een wapenschild met een huismerk. Van het eerstvermelde sterfjaar zijn de laatste twee cijfers niet ingevuld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 661
Smits (108.A)
HIET LEET BEGRAVEN
LAMBERT JANSEN VERSCHOUT,
STERF ANNO 16 . . , . . . . . . ; ENDE
NEYLTEN VAN GALEN,
SIJN HUYSVROU,
STERF ANNO 1617, DEN 3 SEPTEMBER.De afmeting van zerk A is: 0,71 bij 1,03, van zerk B: 0,71 bij 1,22 en van zerk C bedraagt zij 0,68 bij 1,20 Meter. Behoudens het hierboven afgedrukt monogram bevatten deze grafsteenen niets bemerkenswaardigs.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 115
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

242. Lambert Jansen Verschout, 17de eeuw
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 661
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 115

n: vermelding in een voetnoot