afb. Kris Roderburg, 2008

175. Johan van Campen, 1692

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 147 x 258 cm
locatie: schip

Het betreft een zuivere inscriptiezerk zonder enige versiering. Er is alleen de achtregelige inscriptie op het middengedeelte van de zerk. De bovenhelft en het ondergedeelte zijn leeg gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 491
Smits (107)
BEGRAFENIS VAN
JOHANIS VAN CAMPEN,
STERFT DE 20 SEPTEMBER 1692; ENDE
MARIA BOONS,
SYNE HUYSVROU,
STERFT DEN 18 AUGUSTUS 1717; ENDE
GUILLIUM VAN CAMPHEN,
DESSELFS SOON,
STERFT DEN 28 MEERT 1725.De afmeting van dezen eenvoudigen grafsteen bedraagt 1,46 bij 2.57 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 114
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerk in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 204
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

175. Johan van Campen, 1692
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 491
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 114

n: vermelding in een voetnoot