afb. Kris Roderburg, 2008

239. Antony van Sommeren, 1642

steensoort: maaskalksteen
maten: 106 x 255 cm
locatie: schip

De goedbewaarde zerk heeft zowel een schuine breuk over het ondergedeelte als over de linkerbenedenhoek.
De eenvoudige wapen- en inscriptiezerk heeft geen afsluitende randen. Middenbovenin is in relif een cirkel uitgehouwen, waarbinnen het schild hangt aan een lint dat om de cirkelrand bovenaan is geslagen. De uiteinden van het lint hangen links en rechts af naast het schild en eindigen in kwasten. De inscriptie valt op door de keurige verdeling van de letters in kapitalen en het praktisch ontbreken van contracties. Alleen het laatste sterfjaar is niet ingevuld. Verder is het ondergedeelte, iets meer dan de helft van de zerk beslaand, volledig blank gebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 655
Smits (106)
BEGRAFENIS VAN
ANTONY VAN SOMMEREN,
RITMEESTER VAN EEN COMPAIGNIE ARQUEBOUSIERS
TEN DIENSTE DESER NEDERLANDEN,
STERFT 26 JANUAR 1642; ENDE
ANTONIA VAN BEUNINGEN,
SYNE HUYSVROUWE,
STERFT 19 DECEMBER 1647; ENDE
JOUFFROUW CLARA VAN SOMMEREN, STERFT [......]Grootte der zerk: 1,08 bij 2,56 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 114
Afbeeldingen

september 1957
     
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

239. Antony van Sommeren, 1642
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 655
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 114

n: vermelding in een voetnoot