afb. Kris Roderburg, 2008

177. Gerit Goessens Hack van Alem, 1544

steensoort: maaskalksteen
maten: 99 x 167 cm
locatie: schip

De tekstband bestaat uit een verdiept veld tussen opstaande randen met daarop in relif de letters van de inscriptie. De hoekvierpassen bestaan eveneens uit verdiepte velden waarin vroeger wapenschilden waren aangebracht. Onder de inscriptie op het middenveld zien we in relif een accoladeboog met daaronder het wapen. Het wapenschild is nu alleen nog een verdiept veld. Mogelijk waren de vijf nu lege wapenschilden vroeger ingelegd met metalen plaatjes met daarop de wapens.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 497
Smits (105.B)
HIER LEET BEGRAVEN MEESTER
GHERIT HAEK GOESSESZOEN VAN ALEM,
STERF ANNO 1544, DEN XXVIten AUGUSTI;
ENDE JOUFFROU
CATELIJN RAESEN,
SIJN HUYSVROU,
STERF ANNO 1558, 18 OCTOBER.Grootte van grafzerk A: 1 bij 1,86 Meter; van grafsteen B: 0,98 bij 1,71 Meter. Laatstgenoemde grafsteen is deerlijk geschonden, daar de vijf metalen wapenschilden, die weleer in den steen ingelegd waren, daaruit „verdwenen” zijn.
Op den helm, die het geschonden wapenschild bekroont, bevindt zich een duif als helmteeken.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 113
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

177. Gerit Goessens Hack van Alem, 1544
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 497
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 113

n: vermelding in een voetnoot