afb. Kris Roderburg, 2008

176. Mathys Jan Laureyns van Boxtel, 1535

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 98 x 186 cm
locatie: schip

De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen. In het midden van de zerk zien we een verdiepte cirkel zonder rand met daarin in relif een kelk met hostie tussen links en rechts lelieachtige bladranken.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 495
Smits (105.A)
HIC JACET SEPULTUS VENERABILIS VIR, DOMINUS
MATHIAS LAURENTII DE BOCXTEL,
HUJUS ECCLESIE BENEFICIAT(US),
QUI OBIIT ANNO XVc ENDE XXXV,
DEN XII DACH AUGUSTI;
CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.Grootte van grafzerk A: 1 bij 1,86 Meter; van grafsteen B: 0,98 bij 1,71 Meter. Laatstgenoemde grafsteen is deerlijk geschonden, daar de vijf metalen wapenschilden, die weleer in den steen ingelegd waren, daaruit „verdwenen” zijn.
Op den helm, die het geschonden wapenschild bekroont, bevindt zich een duif als helmteeken.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 113
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

176. Mathys Jan Laureyns van Boxtel, 1535
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 495
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 113

n: vermelding in een voetnoot