afb. Kris Roderburg, 2008

173. Igrom Potey, 1660

steensoort: maaskalksteen
maten: 126 x 235 cm
locatie: schip

Het betreft een inscriptiezerk zonder enige andere versiering dan de tienregelige tekst in grote gegraveerde kapitalen. De letters van de zesde en tiende regels zijn iets minder diep gegraveerd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 487
Smits (104)
BEGRAEFFENISSE VAN
YGEROM POTEY,
STERFT DEN 21 DECEMBER ANNO 1660; ENDE
REYNIER POTEY,
STERFT DEN 1 DECEMBER ANNO 1684; ENDE
JOFFROU
ELISABETH SUYSQUENS, SIJN HUYSVROUW,
STERFT DEN 8 SEPTEMBER ANNO 1680.Afmeting der grafzerk: 1 bij 1,86 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 113
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerken in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 183
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

173. Igrom Potey, 1660
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 487
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 113

n: vermelding in een voetnoot