afb. Kris Roderburg, 2008

172. Henrick Loekeman, 1560

steensoort: maaskalksteen
maten: 125 x 217 cm
locatie: schip

Het oppervlak is nogal glad geworden. In het midden is nog vaag een cirkel met dubbele rand te zien met daarin vroeger nog te ontwaren een kelk met hostie. Nu is alleen nog de rand van de cirkel te onderscheiden. Het schild hangt aan een lint dat is bevestigd aan de cirkelrand om de kelk. Van de later toegevoegde tekst op de buitenrand is het gedeelte op de linkerkant volledig verdwenen.
De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt doorbroken door vierpassen met daarin de, enigszins vervaagde, evengelistensymbolen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 483
Smits (103)
HIC JACET SEPULTUS
VENERABILIS VIR, DOMINUS ET MAGISTER
HENRICUS LOEKEMAN,
QUI OBIIT ANNO 1559, ULTIMA MARTII; ENDE
JAN MATHIJS MATHIJSZOEN,
STERF DEN 19 DECEMBER ANNO 1609;
LIJSKEN LOOKEMANS,
HUYSVROUW JANS MATHYSZOEN,
STERF DEN 11 MERT ANNO 1624; ENDE
MATHIJS, HAREN SOON,
STERF DEN 15 DECEMBER ANNO 1612.
Later bijgehakt:
GHIJSBERT VAN DOREN STERFT DEN [ . . . . . . . . ]
ENDE JACOB GIJSSELEN,
STERFT DE 25 FEBRIWARI 1650; ENDE
MARIA VAN ENGELEN, SIJN HUYSVROU,
STERFT [ . . . . . . . . . ]Afmeting der grafzerk: 1,26 bij 2,18 Meter. In de versnijdingen der omlijsting bevinden zich de symbolen der vier evangelisten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 112
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

172. Henrick Loekeman, 1560
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 483
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 112

n: vermelding in een voetnoot