afb. Kris Roderburg, 2008

166. Dedelof Stuymer, laatste kwart 17e eeuw

steensoort: maaskalksteen
maten: 126 x 234 cm
locatie: schip

Van de vroegere inscriptie op deze zerk zonder rand is niets meer te lezen. Bovenin zien we nog een grote verdiepte ovaal met daarin het wapen, dat evenmin nog is te lezen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 459
Smits (102)
BEGRAFFENIS
VAN
DEDELOF STEYMEER,
STERFT [. . . . . . . . . . . .];
ENDE
SIJN HUISVROUW
EEFA VAN WIJCK,
STERFT DEN [ . . ] SEPTEMBER ANNO 1688;
ENDE
SIN DOCHTER
CATERINA STEYMERS,
STERFT DEN [ . . . . . . . . . . . ]De afmeting van dezen grafsteen bedraagt: 1,26 bij 2,34 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 111
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

166. Dedelof Stuymer, laatste kwart 17de eeuw
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 459
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 111

n: vermelding in een voetnoot