afb. Kris Roderburg, 2008

226. Adriaen Preyser, 1552

steensoort: maaskalksteen
maten: 78 x 148 cm
locatie: schip

De zerk vertoont een barst over het midden en aan de onderzijde zijn sporen zichtbaar van een of meer weggekraste cijfers, vermoedelijk het oude registratienummer 52.
De zerk heeft een tekstband met omgeslagen hoeken. In het midden zien we een verdiepte cirkel met rand en daarbinnen in relif een kelk met hostie, links en rechts vergezeld van een A en een P, verwijzend naar de intialen van de overledene.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 627
Smits (101.B)
HIC JACET SEPULTUS
HONORABILIS VIR, DOMINUS
ADRIANUS PREYSER,
BENEFICIATUS HUJUS ECCLESIE,
QUI OBIIT ANNO XVc LIIo,
ULTIMA FEBRUARII.De afmeting van de onder A afgebeelde zerk bedraagt 1,06 bij 1,69 Meter, die van B 0,80 bij 1,50 Meter. De omlijsting van de onder A afgebeelde grafzerk wordt door de vier symbolen der evengelisten versneden.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 110
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

226. Adriaen Preyser, 1552
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 627
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 110

n: vermelding in een voetnoot