afb. Kris Roderburg, 2008

225. Kathelijn Roevers van Veghel, 1577

steensoort: maaskalksteen
maten: 107 x 170 cm
locatie: schip

De gaaf bewaarde zerk toont een tekstband onderbroken door hoekvierpassen met daarin in relif de vier evangelistensymbolen. In het midden van de zerk bevindt zich het wapenschild, dat met een lint aan een afgezaagde knoestige tak hangt. De tekst boven en onder het wapen is een eeuw na dato aangebracht voor leden van een andere familie.
Alle teksten zijn gegraveerd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 625
Smits (101.A)
HIER LEET BEGRAVEN
KATELIN ROEVERS VAN VECHGEL
ATERF ANNO 1577, DEN 20 DECEMBER.
Later bijgevoegd:
ENDE HENDRICK LOODEN,
STERF DEN 1 JANUWARI 1678; ENDE
JENNEKEN LOODEN,
HUYSVROU VAN EVERT VAN BALCUM,
STERF DEN 7 MART ANNO 1672; ENDE
JACOBUS VAN OS,
STERFT DEN 1 OCTOBER 1678.De afmeting van de onder A afgebeelde zerk bedraagt 1,06 bij 1,69 Meter, die van B 0,80 bij 1,50 Meter. De omlijsting van de onder A afgebeelde grafzerk wordt door de vier symbolen der evengelisten versneden.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 110
Afbeeldingen

september 1957
     
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

225. Kathelijn Roevers van Veghel, 1577
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 625
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 110

n: vermelding in een voetnoot