afb. Kris Roderburg, 2008

228. Arnoldus Adrianus de Leende, 1562

steensoort: maaskalksteen
maten: 75 x 144 cm
locatie: schip

De rechterbenedenhoek is beschadigd en verschillende letters van de inscriptie zijn zo vaag geworden dat ze niet meer te lezen zijn.
De inscriptie bevindt zich in een tekstband die wordt onderbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. Op het middenveld bevindt zich een verdiepte cirkel met rand met daarin in relif weergegeven een kelk met hostie. De letters naast de kelk zijn duidelijk de eerste letters van de voor- en achternaam van de overledene.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 631
Smits (100.D)
HIC JACET SEPULTUS
DOMINUS
ARNOLDUS ADRIANUS DE LEEND(E),
BENEFICIAT(US) HUJUS ECCLESIE,
OBIIT ANNO 1562, 8 OCTOBRIS.Afmeting der grafzerk: 0,75 bij 1,44 Meter.
In het midden van dezen grafsteen bevindt zich een kelk met hostie en in de hoeken der omlijsting zijn de symbolen der Evangelisten aangebracht.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 109
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

228. Arnt van Leende, 1562
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 631
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 109

n: vermelding in een voetnoot