370. Joestken van Beest, 1576

steensoort: maaskalksteen
maten: 63 x 71 cm
locatie: transept
Het benedenstuk van de zerk is verdwenen. De inscriptie is aangebracht op een tekstband langs de zijden en loopt door middenboven op het middenveld. In het midden zijn hier twee wapenschilden gegraveerd met de wapens weergegeven in relif, die met linten zijn opgehangen aan een knoestige tak.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 295
Smits (100.C)
HIER IS BEGRAVEN
JOESTKEN VAN BEEST,
BAG[IJN] . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . [ . . ]RKEL, BAGIJN,
ANNO 1597, DEN 15 SEPTEMBER.De afmeting dezer fragmentarische zerk bedraagt: 0,68 bij 0,72 Meter.
Midden door het woord Bag[ijn] en vervolgens midden door het woord [...]rkel is deze grafsteen gesplitst. Het hierboven afgedrukte wapen bevindt zich op het bovenstuk der zerk, dat nog gespaard bleef.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 109
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

370. Joestken van Beest, 1576
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 295
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 109

n: vermelding in een voetnoot