afb. Kris Roderburg, 2008

235. Mechteld Jan Wouters van de Meel van Heeze, 1572

steensoort: maaskalksteen
maten: 69 x 78 cm
locatie: schip

Het betreft het ondergedeelte van een zerk, dat tegen zerk 234 is aangelegd alsof het ging om één zerk met een breuk in het midden. De inscriptie is aangebracht op een tekstband die is weergegeven als zijnde omgeslagen op de hoeken. De letters zijn op een fraaie wijze in de steen gekapt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 645
Smits (100.B)
[MEC?]HTELT JAN WOUTERS DOCHT(ER) VAN DER MEEL
VAN HEEZE,
sterf anno 1572 [1 . . . .]De afmeting van dit grafsteen-fragment is 0,68 bij 0,73 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 108
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

235. Mechteld Jan Wouters van de Meel van Heeze, 1572
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 645
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 108

n: vermelding in een voetnoot