afb. Kris Roderburg, 2008

229. Dirck Wouters van Beeck, 1581

steensoort: maaskalksteen
maten: 69 x 145 cm
locatie: schip

De rechterbovenhoek van de inscriptie- en wapenzerk vertoont oppervlaktebeschadigingen. De inscriptie is aangebracht op de randen van de zerk in een band, aangegeven door gegraveerde lijnen, die op de hoeken is weergegeven als zijnde omgeslagen. In het middenveld zien we het gegraveerde wapenschild, dat via een lint is opgehangen aan een afgeknotte tak.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 633
Smits (100.A)
HIER LEET BEGRAVEN
DIERCK WAUTERSSZEN VAN BEECK,
STERF ANNO 1581, DEN 1 JULY; ENDE
KATELIJN, SIJN HUYSVROU,
STERF ANNO 1575, DEN 27 APRIL; ENDE
BOUDEWIJN VAN RISWIJCK,
STERF ANNO 1585, 9 JUNIUS.Afmeting der grafzerk: 0,69 bij 1,47 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 108
Afbeeldingen

september 1957
     
Artikelen
1988

drs. L.F.W. Adriaenssen

De Bossche familie Moer in kerkklokken, altaarstukken en gebed (1452-1644)
De Brabantse Leeuw 4 (1988) 199-208
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

229. Dirck Wouters van Beeck, 1581
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 633
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 108

n: vermelding in een voetnoot